De naam Trio

Een naam voor de nieuwe cafetaria is in januari 1975 snel gevonden: Trio. Die verwijst naar de drie partners die het kleine bedrijf beginnen. En al stapt een van de drie er al snel uit, de toch wel bijzondere naam blijft hetzelfde. Martie en Hermien hebben in de eerste jaren ook wel andere dingen aan hun hoofd. Het is niet gemakkelijk bekendheid in de wijk en in de stad op te bouwen. Veranderen van naam van de zaak zou dat nog moeilijker maken. Trio blijft dus Trio. Het gevolg is dat intussen velen de familienaam niet meer kennen en zowel Martie als zoon Hans de achternaam Trio geven. Of ook wel: de oale en de jonge Trio.